ACTUEEL                                   

 

ACTUELE PSYCHODRAMA-OPLEIDING

 

NIEUWE MODULE (vrij in te stappen!) VINDT PLAATS  in  MAARN  (zie onder)                 

Nieuwe data (zie onder)

                                                                                   

OPLEIDING

Psychodrama (ook Bibliodrama)                                 

SNELLE ROUTE, vooral korte werkvormen, bruikbaar binnen je beperkte tijd

 


Wat leer je?
De basisopleiding is er in het begin op gericht, dat deelnemers door zelfontdekkend leren inzicht krijgen in hun eigen levensthema’s. Wij relateren dat steeds aan je latere rol als leider van groepen of psychodrama-director.
De basisopleiding mikt erop, dat de trainee in staat is, in de context van zijn/haar werk, de mogelijkheden van de methode spoedig in te zetten.Output: Wat kun je straks? Wat ben je straks?
De trainee is gegroeid in zelfkennis en zelfvertrouwen. Zij/Hij kan onderscheid maken tussen eigen problematiek en het leven van zijn cliënten.
Bij de beroepsmatige omgang met groepen en individuele personen loop je aan tegen vertragingen of zelfs impasses in het leer- of ontwikkelingsproces van de cliënt (klant, leerling, pastorant, groep enz.).
Deelnemers aan de basiscursus leren psychodramavaardigheden zo aan te wenden, dat zij in staat zijn:
● hun contacten (ook trainingen) nieuwe impulsen en diepgang te geven;
● deelnemers en cliënten bij persoonlijke impasses te helpen;
● groepsprocessen opnieuw elan te geven.Getuigschrift
Aan het eind van de opleiding wordt een getuigschrift uitgereikt. De gegevens daarin vermeld, zijn uitgangspunt voor de toelating tot onze Voortgezette Opleiding Psychodrama.
Zij tellen ook mee voor de toelating tot de Learning Circle van de NBES. Dit is een overkoepelende opleiding die leidt tot internationaal Certified Practitioner (CP) Psychodrama.
Modules zijn  SKGV en SRVB geaccrediteerd.

Praktische gegevens

Deelnemen kan op elk moment, dat er een nieuwe module start.
 

Over de lopende module 


Titel:  Psychodrama/bibliodrama: Het avontuurlijke in jezelf vrijmaken
 

De data zijn: 15/3, 22/3, 12/4, 26/4, 10/5, 17/5

Voor de nieuwe module kan worden ingeschreven.

 

De data zijn:                                           24/5, 14/6, 27+28/6, 11+12/7 

 

Plaats:

Ontmoetingskapel

Kapelweg 45

3951AB Maarn

 

Elke module kan afzonderlijk worden gevolgd.

 

Prijs: € 360,=  (particulier) / € 500,= (zakelijk) per module

 

Inlichtingen en opgeven:

info@lapstreur.nl of  telefonisch

 

Je kunt ook een inschrijfformulier naar ons zenden.

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

E-mail:
info@lapstreur.nl

Telefonisch:
0031-(0)499-474161
06-51572056
06-53834785