ACTUEEL                                   

 

NIEUWE ZOMERACTIVITEIT:  DRIE DAAGSE WORKSHOP 

 

PRAKTIJK:             LEREND, SPELEND, LACHEND, PROFESSIONEEL

Volgeboekt!

 

ZOMERWORKSHOP "Korte werkvormen psychodrama en bibliodrama" 

 

24 augustus (14.00 uur) - 27 augustus (13.00 uur)

Voor:

alle hulpverleners, die niet uitsluitend verbaal willen werken en hun kennis en kunde willen verruimen

(coaches, therapeuten, geestelijk verzorgers, psychologen, managers, personeelsfunctionarissen, e.a.)


Zij willen:

rondzingen in gesprekken doorbreken,

de onbereikbaren benaderen,

diagnose in actie,

van luisteren naar keuzes faciliteren,

samengaan van humor en ernst,


kortom: lerend leiden

in beweging, in actie, met plezier.


Maximum aantal deelnemers: 12

Volgorde van aanmelden geldt bij overtal


Opzet

drie volle dagen de themata van de deelnemers bewerken,

kennis maken met actievormen,

kennis maken met mensen,

deelnemen en oefenen,

langs nieuwe wegen gaan

en thuis raken in de wereld van actiemethodiek.

(programma volgt na aanmelding)


Plaats

De Hezenberg, Hattem


Kosten

Cursusgeld, logies, maaltijden € 450,= (all in)


Inlichtingen en aanmelden

info@lapstreur.nl

of 06-51572056

of 06-53834785


 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMATIE OVER DE ACTUELE PSYCHODRAMA-OPLEIDING

 

NIEUWE MODULE VINDT PLAATS deels in NIEUWEGEIN en deels in Hattemerbroek  (mogelijk ook nog elders)                    

                                                                                   

OPLEIDING

Psychodrama (ook Bibliodrama)                                 

SNELLE ROUTE

 Wat leer je?
De basisopleiding is er in het begin op gericht, dat deelnemers door zelfontdekkend leren inzicht krijgen in hun eigen levensthema’s. Wij relateren dat steeds aan je latere rol als leider van groepen of psychodrama-director.
De basisopleiding mikt er uiteindelijk op, dat de trainee in staat is, in de context van zijn/haar werk, de mogelijkheden van de methode in te zetten.Output: Wat kun je straks? Wat ben je straks?
De trainee is gegroeid in zelfkennis en zelfvertrouwen. Hij kan onderscheid maken tussen eigen problematiek en het leven van zijn cliënten.
Bij de beroepsmatige omgang met groepen en individuele personen loop je aan tegen vertragingen of zelfs impasses in het leer- of ontwikkelingsproces van de cliënt (klant, leerling, pastorant, groep enz.).
Deelnemers aan de basiscursus leren psychodramavaardigheden zo aan te wenden, dat zij in staat zijn:
● hun contacten (ook trainingen) nieuwe impulsen en diepgang te geven;
● deelnemers en cliënten bij persoonlijke impasses te helpen;
● groepsprocessen opnieuw elan te geven.

Getuigschrift
Aan het eind van de opleiding wordt een getuigschrift uitgereikt. De uren daarin vermeld, zijn uitgangspunt voor de toelating tot onze Voortgezette Opleiding Psychodrama.
Zij tellen ook mee voor de toelating tot de Learning Circle van de NBES. Dit is een overkoepelende opleiding die leidt tot internationaal Certified Practitioner (CP) Psychodrama.
Modules zijn PKN-PE en SKGV en SRVB geaccrediteerd.

Praktische gegevens

Deelnemen kan op elk moment, dat er een nieuwe module start.


Informatie over de komende module 

Titel:  Psychodrama/bibliodrama: de wonderen zijn de wereld niet uit !?

Data: 

28/09, 12/10, 02/11, 16/11, 23/11, 07/12, 21/12 (reserve) - 2018 

 

Plaats:

Nieuwegein, Merelplein 2
Hattemerbroek, Voskuilerdijk 68

mogelijk nog een andere nader te bepalen plaats

 

 

De nieuwe module start in september 2018. Opgeven vóór 20 augustus 

 

Elke module kan ook afzonderlijk worden gevolgd.

 

Prijs: € 360,=  (particulier) / € 500,= (zakelijk) per module

 

Inlichtingen en opgeven:

info@lapstreur.nl of  telefonisch

 

Je kunt ook een inschrijfformulier naar ons zenden.

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

E-mail:
info@lapstreur.nl

Telefonisch:
0031-(0)499-474161
06-51572056
06-53834785